Posted on

Basis informatie PGP

PGP XPGP9900

De basis van cryptografie

Toen Julius Caesar berichten stuurde naar zijn generaals, soldaten en hoge raad. Vertrouwde hij zijn boodschappers niet. Zo kwam hij met het idee om een encryptie toe te voegen aan zijn handgeschreven teksten. In elke boodschap vervangde hij een A met D een D met G, ga zo maar verder. Alleen de persoon die van de “shift 3 naar rechts” regel wist kon zijn berichten dan ook lezen.
-Dit is waar het allemaal begonnen is.

Encryptie en decryptie

Gegevens die kunnen worden gelezen, gezien en door anderen begrepen worden zonder enige beveiliging of speciale maatregelen worden plaintekst of leesbaretekst genoemd. Zodra we veiligheid of een methode van encryptie toevoegen, resulteert dit in een algoritme van cijfers en letters. Dit wordt cijfertekst genoemd
Een simpele ‘Hallo’ kan bestaan uit 300 tekens aan algoritme.

Wat is crypthography?

Cryptografie is de wetenschap van het gebruik van wiskunde en algoritmen voor het coderen en decoderen van; bestanden, gegevens, foto’s berichten en partities. Cryptography stelt u in staat om gevoelige informatie op te slaan of te verzenden over onbeveiligde netwerken(World Wide Web).
Ook al onderschept iemand u bericht deze persoon kan er niks mee want is niet in bezit van uw key.
Encryptie wordt ook wel de wetenschap voor het beveiligen van gegevens genoemd.

Er zijn twee soorten van cryptografie in deze wereld: Dat zal je vrienden te stoppen van het lezen van uw dagboek en dat van belangrijke regeringen stoppen met het lezen van uw bestanden.

Hoe veilig is PGP?

PGP kan sterk of zwak zijn. kracht van encryptie wordt gemeten in de tijd en middelen zou vereisen dat u het coderen / decoderen van een bestand en stuur dit.

Sterke encryptie is erg moeilijk tot onmogelijk te ontcijferen, zonder het bezit van de juiste keys. Combineer elke computer op de wereld en het zou nog steeds niet genoeg kracht bevatten om het te decoderen. In 5-miljoen jaar nog niet.

Keymanagement en PGP encryptie

PGP encryptie is zeer snel en heeft veel voordelen. Speciaal handig voor het coderen van gegevens die nergens naartoe gaan. Het is nog steeds verstandig om uw gegevens te versleutelen, zelfs als het op een USB of op uw computer opgeslagen is.

 

PGP XDEVICE ENCRYPTION

Posted on

Basics of PGP

PGP encryption XPGP

The basics of Cryptography

When Julius Caesar sent messages to his generals, soldiers and his council. He did not trust any messengers. So he came up with an idea to add a cypher to his handwritten texts, so he replaced every A in his message with a D, every B with an E. So on through the alphabet. Only someone who knew the “shift by 3” rule could decpher his messages.
-This is where it all begun.

Encryption and decryption

Data that can be read, seen ander understood without any security or special measures is called plaintext or cleartext. As soon as we add security or a method of disguising plaintext it is called encryption. Encrypting plaintext or cleartext results in a algoritm of numbers and letters, this is called ciphertext.

What is crypthography?

Cryptography is the science of using mathematics and algorithms to encrypt and decrypt; files, data, pictures, messages, and partitions. Cryptography enables you to store sensitive information or transmit it across inscure networks(World Wide Web) so it is not under risk to be intercepted or read by someone other than the intended recipient.  Encryption is the science of securing data.

There are two kinds of cryptography in this world: That will stop your friends from reading your dayjournal, and that will stop major governments from reading your files.

How secure is PGP?

PGP can be strong or weak. Encryption’s strength is measured in the time and resources it would require you to encrypt/decrypt a file and send this.
Strong encryption is verry difficult to decipher without possession of the right keys. Combine every single computer on the world and it would still not have enough power to decrypt. Even if it took 5- million years.

Keymanagement and PGP encryption

PGP encryption is very fast and therefore has alot of benefits. Specially usefull for encrypting data that is not going anywhere. It is still smart to encrypt your data even if it’s on a USB or sitting on your computer.

PGP X-PGP Device 9900

 

 

 

Posted on

Wat is PGP?

PGP PHONE – PGP SECURITY

Wat is PGP?

PGP staat voor Pretty Good Privacy, dit is een software applicatie waarmee emails kunnen worden encrypted en decrypted met een digitale handtekening binnen PGP waardoor berichten alleen door verzender en ontvanger te zien zijn.

Wanneer u een beveiligde PGP telefoon zoekt, dan is het logisch dat u zich afvraagt, wat is PGP? Aangezien veiligheid boven alles staat. Vertrouwen is goed, maar veiligheid is cruciaal. Vandaar dat X-Enterprise de X-PGP 9900 heeft ontwikkeld.

 

Wat is PGP en hoe PGP werkt?


Pretty Good Privacy gebruikt een variant van het openbare sleutelsysteem. In dit systeem heeft elke gebruiker een coderingssleutel. Deze is alemeen bekend maar er is ook een private key, deze is alleen bekend bij de gebruiker.
Je stuurt een versleutelde(encrypted) bericht naar iemand deze wordt gecodeerd met een public key. Deze kan het bericht decoderen(decrypten) met zijn private key zo ontcijfer je het bericht met behulp van je persoonlijke sleutel.

Aangezien versleutelen van een volledig bericht tijdrovend kan zijn, gebruikt PGP een snellere coderginsalgoritme om het bericht te versleutelen. Vervolgens word de publieke sleutel de kortere sleutel die werd gebruikt om het bericht te coderen. Zowel de boodschap als de publickey worden naar ontvangen verstuurd. Deze gebruikt zijn private key om het bericht te decoderen.

Digitale handtekeningen

Bij het verzenden van digitale handtekeningen maakt PGP gebruik van een efficient algoritme dat een mathematische samenvatting van de naam en andere informatie zoals public key van de gebruiker genereert. Deze hash-code wordt vervolgens versleuteld met de private key van de afzender. De ontvanger gebruikt een public key van de afzender om de code te decoderen.
Als deze overeenkomst met de hash-code die als digitale handtekening voor het bericht, de ontvanger of boodschap overeenkomt dan is de boodschap zogezegd veilig en alleen voor 2 personen leesbaar.

 

Waarvoor kan het gebruikt worden?


Pretty Good Privacy kan worden gebruikt om digitale certificitaten te verifieren en coderen/decoderen, teksten, e-mails, bestanden, mappen en hele partieties. Dit is vooral van belang wanneer er met gevoelige informatie wordt gewerkt.

 

X-Systems
Where we understand security’
 

X-PGP 9900 SMARTPHONE - PGP SECURITY

 

 

 

Posted on

Smartphones + Tablets journalisten en media

Duurzame en beveiligde Smartphones en Tablets voor journalisten en media

Tijdens het ontwikkelen van onze Smartphones en tablets hebben we vooral gelet op zowel de duurzaamheid als de betrouwbaarheid van onze producten. We vinden het belangrijk dat mensen wel op hardware als op software gebied op onze toestellen kunnen rekenen.

Als journalist is het belangrijk dat je een plek hebt waar je opgeslagen gegevens veilig gewaarborgd zijn. dit kan door middel van onze speciale applicatie, genaamd X-ENTERPRISE. Met de hulp van X-ENTERPRISE kunt u ervoor zorgen dat al uw geheime gegevens veilig bewaard blijven en dat deze informatie niet in de verkeerde handen komt. Ook het afluisteren van gesprekken en het onderscheppen van Sms’jes is door onze speciale encryptie niet meer mogelijk. U bent altijd zeker van uw zaak door X-Systems.

Journalisten en media Smartphones en Tablets met GPS

In de journalistiek moet men vaak naar vele verschillende onbekende locaties voor bijvoorbeeld een interview. Door middel van de standaard geïnstalleerde GPS functie bent u snel op de plaats van bestemming en komt u nooit meer in tijdsnood.

De toestellen van X-Systems zijn onder allerlei verschillende weersomstandigheden te gebruiken. Dit geldt voor zowel hele warme als hele koude omstandigheden. Ook regen, sneeuw of hagel zijn geen probleem.

Als journalist komt u vaak in chaotische situaties terecht. Bij bijvoorbeeld een interview of een persconferentie is het vaak lawaaierig en druk. Het kan zijn dat uw door deze omstandigheden uw toestel op de grond laat vallen, dit is geen probleem, de producten van X-Systems zijn hiervoor gemaakt, zelfs het beeldscherm is onverwoestbaar en volledig krasvrij.

 

Smartphones + Tablets journalisten en media

 

Heeft u vragen of interesse? Neem dan contact op met ons hoofdkantoor in Best (Eindhoven)
Tel: 0499-377058